Allans farfars Anetavle

Niels Frederik Peter Vilhelm Jensen

Født 18. januar 1882 i Fåborg
Gift 9. maj 1909 i  Odense
Død ca. 1956        

     
   

Karen Kirstine Nielsen Graae
Født 24. Maj 1848 i Fåborg
Gift 28 aug. 1868 i Fåborg

   

Johannes R Rasmussen
Født 13. sep. 1840 i Fåborg
Gift 28 aug. 1868 i Fåborg

   

 Adolphine Kirstine Ambrodt
Født: 16. nov. ca. 1813 i Fåborg
Gift: 23. dec. 1847 i Faaborg
Død: efter 1860

 Niels Nielsen Graae

Født: 3. marts1804 i Nyløkke
Gift: 23. dec. 1847 i Faaborg
Død: 20 feb. 1857 i Faaborg 

Maren Andersdatter
Født 10 maj 1801 i Horne
Gift 28 maj 1828 i Horne
 

 

Jørgen Jensen
Født 21.marts 1803 i Bøjden

Gift 28 maj 1828 i Horne